Els professionals

Miguel Galán
Miguel Galán Guerrero
 • Llicenciat en Dret (UPV 1995)
 • Màster en Dret (ISDE, 2a promoció)
Enrique Parareda
Enrique Parareda Pla
 • Especialista en l’àmbit de l’assessorament i la planificació fiscal tan d’empreses com de persones físiques
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UNED 1993)
 • Postgrau en Assessoria i Gestió Tributària (ESADE 1994)
 • Corredactor del llibre “Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (capítol dedicat al fet imposable)
 • Ha impartit diverses ponències en Màsters (UAB i UIC) i ha participat en seminaris i conferències sobre aspectes tributaris.
Luisa M. Castro Rodríguez
Luisa M. Castro Rodríguez
 • Llicenciada en Dret (UAB 1996)
 • Oposició a judicatura (2000)
 • Dedicació al dret processal, civil orientat a la problemàtica en l’àmbit empresarial
Natàlia Vinyas Ollé
Natàlia Vinyas Ollé
 • Diplomada en Ciències Empresarials (UB 1988)
 • Postgrau d’Assessoria i Gestió Tributària (ESADE 1993)
 • Programa Superior de Gestió Patrimonial en l’Institut d’Estudis Financers (2001)
 • Ha col·laborat en la redacció d’articles relacionats amb la Gestió Fiscal de Patrimonis i corredactor del manual “Gestión Fiscal de Patrimonios” (Editorial CISS). Ha impartit nombrosos cursos i seminaris sobre aspectes tributaris en l’àmbit de la Banca Privada. La seva trajectòria ha estat centrada en l’assessorament fiscal integrat en l’àrea de la Banca Privada en entitats financeres.